Maj 2020

Nu finns möjligheten att få uppleva Passionsspelet 2020 som bara uppföras varje 10:e år – nästa gång blir först 2030!